GIỚI THIỆU

PHẦN MỀM HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ VÌ LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG.

Phiên bản cập nhật ngày 06/09/2019

Phần mềm Thiếu Nhi: Tải Về

Phần mềm trên webhttp://thieunhi.quanlygiaoly.net/ (Đây là trang web mẫu cho các Giáo Xứ).

Phần mềm Kinh Thánh: Tải Về

Xem Hướng Đẫn Cài Đặt

 


HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG

4. PHẦN MỀM KINH THÁNH TÂN CỰU ƯỚC ANH VIỆT

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO LÝ

Phần mềm hoàn toàn miễn phí vì lợi ích cộng đồng ĐT: 0984.192.102
Tổng lượt truy cập:87999, đang truy cập: 7