GIỚI THIỆU

PHẦN MỀM HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ VÌ LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG.

Phiên bản hiện tại 2.3 cập nhật ngày 07/03/2019

 

 

Phần mềm Thiếu Nhi: Tải Về

Phần mềm trên webhttp://thieunhi.quanlygiaoly.net/ (Đây là trang web mẫu cho các Giáo Xứ).

Tên đăng nhập user mật khẩu 123456

Phần mềm Kinh Thánh: Tải Về

Xem Hướng Đẫn Cài Đặt

 

 


VIDEO HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG

 

1.THÊM MỚI LỚP HỌC VÀ NHẬP HỌC VIÊN

 

2. ĐIỂM DANH VÀ NHẬP ĐIỂM

 

3. TÌM KIẾM VÀ BÁO CÁO

 

4. PHẦN MỀM KINH THÁNH TÂN CỰU ƯỚC ANH VIỆT

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO LÝ

Phần mềm hoàn toàn miễn phí vì lợi ích cộng đồng ĐT: 0984.192.102
Tổng lượt truy cập:53722, đang truy cập: 4