PHÂN QUYỀN HỆ THỐNG

1.Tạo Nhóm Người Dùng

Để thêm, sửa, xoá nhóm người dùng bạn cập nhật trực tiếp ở khung bên trái sau đó nhấn Lưu để cập nhật.

2.Thiết Lập Quyền Theo Nhóm.

Bạn chọn nhóm người dùng bên trái, chọn quyền bên phải (danh mục,chức năng,báo cáo) sau đó phân quyền và nhấn vào nút Lưu Thiết Lập để cập nhật.

3.Phân Quyền Hệ Thống.

Bạn chỉ cần chọn người dùng bên trái sau đó chọn nhóm vừa mới thiết lập ở trên nhấn Lưu để cập nhật.

4.Phân Quyền Trưởng Khối.

Chức năng này giúp bạn phân quyền cho User được quyền truy cập vào toàn bộ các lớp trong một khối.

5.Kết Nối Giáo Xứ.

Chức năng này giúp bạn kết nối tới Giáo Xứ. Khi muốn sử dụng phần mềm bạn vui lòng liên hệ để mình tạo sau đó sẽ gửi thông tin kết nối. Bạn dùng thông tin này để kết nối cho toàn bộ các máy sử dụng phần mềm trong Giáo Xứ.

6.Tạo Thông Báo Chung.

Chức năng này giúp bạn gửi thông báo đến toàn bộ các máy sử dụng phần mềm (khi đăng nhập vào phần mềm sẽ hiện lên phần thông báo).

 

------------------CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG------------------

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO LÝ

Phần mềm hoàn toàn miễn phí vì lợi ích cộng đồng ĐT: 0984.192.102
Tổng lượt truy cập:88003, đang truy cập: 1