ĐIỂM DANH

 

Cách điểm danh :

+ Nếu chưa có nội dung bạn vui lòng nhấn vào dấu + để thêm nội dung.

+ Để thêm ngày điểm danh: ví dụ thêm tất cả các ngày Chúa nhật trong tháng 06/2018 bạn làm như sau:

 

- Chọn ngày 3 sau đó nhấn nút Thêm Ngày Điểm Danh, bạn làm tương tự cho các ngày 10,17 và 24 ta sẽ được màn hình sau:

 

Mặc định để trống là có đi, là nghỉ không phép, P là nghỉ có phép, T là đi trễ. Bạn nhấn Lưu để cập nhật.

Bạn cũng có thể nhập từ excel bằng cách xuất ra file excel và nạp vào phần mềm như phần Import Từ Excel của Học Viên.

 

------------------CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG------------------

PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO LÝ

Phần mềm hoàn toàn miễn phí vì lợi ích cộng đồng ĐT: 0984.192.102
Tổng lượt truy cập:87995, đang truy cập: 3