THÊM MỚI GIÁO LÝ VIÊN

 

Có 2 cách để thêm GLV

Cách 1: Thêm từng người.

+ Khi bạn nhấn thêm phần mềm sẽ tự phát sinh mã, cách thêm sửa xoá bạn xem tại đây

Cách 2: Import từ excel.

Bạn nhấn vào nút Open file và chọn đến file excel cần import.

Bạn chọn sheet tương ứng với sheet trong file excel (thường là sheet1$), sau đó nhấn Tiếp tục. 

Bạn chọn những dòng cần import và nhấn Tiếp tục.

Bạn gán trường dữ liệu tương ứng với tên cột trong file exce.

Sau khi gán xong bạn nhấn Tiếp tục để sang bước tiếp theo (bạn không cần phải chọn hết chỉ chọn những trường cần thiết nhưng phải có trường Mã và họ tên).

 

Nhấn Tiếp tục để qua bước tiếp theo. Nếu import thành công phần mềm sẽ thông báo như hình.

 

------------------CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG------------------

 

 

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO LÝ

Phần mềm hoàn toàn miễn phí vì lợi ích cộng đồng ĐT: 0984.192.102
Tổng lượt truy cập:87988, đang truy cập: 2