KIỂM TRA WIN

Trên win xp đều là 32 bit.

Trên Win 7:

Phải chuột vào Computer ngoài màn hình nền desktop sau đó chọn Properties


Tại mục System sẽ hiện thị cho bạn là phiên bản bạn đang dùng 32bit hay 64bit (ở đây là win 64 bit)

Trên Win 8


Cũng tương tự trên Win 7, bạn click chuột phải vào biểu tượng This PC ngoài màn hình desktop sau đó chọn Properties


Bạn quan sát mở mục System type sẽ cho biết là win 32bit hay 64 bit (Ở đây là Win 64bit)


Trên Win 10:
Bạn phải chuột vào biểu tượng This PC ngoài màn hình desktop sau đó chọn Properties


Ở mục System type sẽ hiện thị cho bạn là phiên bản bạn đang dùng 32bit hay 64bit (Ở hình là Win 32bit)

 

------------------CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG------------------

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO LÝ

Phần mềm hoàn toàn miễn phí vì lợi ích cộng đồng ĐT: 0984.192.102
Tổng lượt truy cập:80197, đang truy cập: 6