THÊM LỚP MỚI

Khi bạn chọn lớp màn hình bên dưới sẽ xuất hiện. 

Nếu chưa có khoá học bạn nhấn vào dấu + để Thêm Khoá Học Mới.

Tương tự bạn nhấn vào dấu + để thêm khối đào tạo.

 

Lưu ý: Nếu lớp học đó đã kết thuc bạn hãy check vào ô Kết Thúc để khóa bảng điểm. Tương tự cho Khóa Học.

Cách thêm sửa xoá lớp bạn vui lòng click vào đường link bên dưới.

HƯỚNG DẪN CÁCH THÊM SỬA XOÁ DỮ LIỆU.

 

--------------------------CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG--------------------------

PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO LÝ

Phần mềm hoàn toàn miễn phí vì lợi ích cộng đồng ĐT: 0984.192.102
Tổng lượt truy cập:88005, đang truy cập: 2