NHẬP ĐIỂM

 

1.THIẾT LẬP BẢNG ĐIỂM: Mỗi Giáo Xứ sẽ có cách tính điểm khác nhau, bạn có thể thiết lập tại đây để phù hợp.

+ Hình bên dưới mình thiết lập cho khối Khai Tâm gồm : 1 cột Miệng, 1 cột 15 phút, 1 cột 1 tiết, 1 cột chuyên cần và 1 cột thi. Cách tính điểm trung bình là : cộng tất cả các cột nhân với điểm thi hệ số 2 chia trung bình.

+ Bạn thiết lập xong nhấn Lưu để cập nhật. Nếu các khối khác đều như vậy bạn hãy chọn vào nút Thiết Lập Cho Các Khối Khác.

2.NHẬP ĐIỂM

Sau khi bạn nhập xong hãy nhấn Lưu để cập nhật.

3.IMPORT BẢNG ĐIỂM TỪ EXCEL

 

+ Sau khi nhấn Lưu Excel Ta được bảng excel

+ Sau khi nhập bảng điểm bạn chọn nút Nhập Từ Excel sau chọn file excel vừa nhập.

 

------------------CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG------------------

PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO LÝ

Phần mềm hoàn toàn miễn phí vì lợi ích cộng đồng ĐT: 0984.192.102
Tổng lượt truy cập:88010, đang truy cập: 7