HƯỚNG DẪN CÁCH THÊM SỬA XOÁ DỮ LIỆU

Mình hướng dẫn 2 giao diện, các giao diện còn lại bạn làm tương tự.

1.Giao Diện Tên Thánh

+ Thêm: Bạn nhập cột đầu tiên sau đó nhấn Enter để qua cột tiếp theo, cứ như vậy khi bạn nhập tới cột cuối cùng danh sách sẽ được thêm vào lưới. Bạn có thể nhập một lúc nhiều dòng dau đó nhấn Lưu để cập nhật.

+ Sửa: Bạn sửa thông tin trên lưới sau đó nhấn Lưu để cập nhật.

+ Xoá: Bạn chọn dòng cần xoá sau đó nhấn Xoá, phần mềm sẽ hỏi bạn chọn Yes để xoá. Sẽ có 2 trường hợp khi bạn xoá.

TH1: Xoá thành công.

TH2: Nếu như Tên Thánh này đã được Học Viên sử dụng thì không thể xoá.

2.Giao Diện Học Viên

+ Thêm: Khi nhấn nút Thêm phần mềm sẽ tự phát sinh mã, bạn nhập đầy đủ thông tin sau đó nhấn Lưu để cập nhật, nhấn Huỷ bỏ để trở lại. Những ô có dấu + đều dùng để thêm mới hoặc sửa danh sách.

+ Sửa: Bạn chọn Học Viên ở lưới bên trái, các thông tin sẽ hiện bên phải. Bạn nhấn vào nút Sửa để sửa thông tin cần thiết sau đó nhấn Lưu để cập nhật hoặc Huỷ bỏ.

+ Xoá: Bạn chọn học viên sau đó nhấn Xoá, phần mềm sẽ hỏi, bạn chọn Yes để tiếp xoá. Ở đây chỉ xoá khỏi danh sách chứ không xoá mất. Nếu muốn tìm lại bạn vào chức năng Danh Sách Nghỉ để tìm và xếp lớp (nếu như Học Viên này đi học lại).

 

------------------CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG------------------

 

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO LÝ

Phần mềm hoàn toàn miễn phí vì lợi ích cộng đồng ĐT: 0984.192.102
Tổng lượt truy cập:80180, đang truy cập: 3