PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO XỨ

phần mềm này rất hay và được nhiều Giáo Xứ sử dụng, bạn hãy vào trang web http://forum.qlgx.net/ để tham khảo.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO LÝ

Phần mềm hoàn toàn miễn phí vì lợi ích cộng đồng ĐT: 0984.192.102
Tổng lượt truy cập:80196, đang truy cập: 5