TÌM KIẾM & BÁO CÁO

1. Tìm Học Viên

+ Bạn nhập từ khoá tại dòng trắng để tìm (tất cả các cột đều tìm được).

+ Sinh nhật: tại ô Ngày Sinh bạn nhập /09/ để tìm tất cả Học Viên có sinh nhật trong tháng 9.

+ Để sắp xếp bạn click vào tiêu đề. Ví dụ để sắp xếp Mã theo thứ tự tăng dần bạn click vào chữ Mã, bạn click thêm 1 lần nữa sẽ giảm dần.

+ Để load danh sách các Học Viên có mã từ  1 đến 10 bạn click vào tiêu đề, tiêu đề sẽ có biểu tượng filter màu đen nhỏ bạn chọn vào đó và chọn custom bảng Custom AutoFilter sẽ hiện lên, tuỳ vào bạn chọn công thức để load danh sách.

2. Danh Sách Theo Khối.

+ Hiển thị Danh Sách

+ Hiển thị Bảng

3. Báo Cáo Điểm Danh

Sau khi bạn chọn lớp và nội dung, bạn hãy check từng tháng để load danh sách.

4. Báo Cáo Bảng Điểm

5. Thống Kê Học Viên

6. Thống Kê Theo Tên Thánh

7. Thống Kê Theo Khu Vực

8. Danh Sách Giáo Lý Viên

+ Danh Sách

+ Quá Trình Giảng Dạy

 

Lưu ý: Tất cả những màn hình trên đều có nút excel dùng để xuất ra file. Nếu như Giáo Xứ bạn có những mẫu báo cáo khác xin vui lòng liên hệ để mình thiết kế cho phù hợp.

 

------------------CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG------------------

 

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO LÝ

Phần mềm hoàn toàn miễn phí vì lợi ích cộng đồng ĐT: 0984.192.102
Tổng lượt truy cập:87998, đang truy cập: 6