B1.Điểm danh chia làm 4 nội dung.

Ví dụ chọn điểm danh là đi lễ.

B2.

B3.

B4. Chọn phép (P) hoặc không phép(K), chọn khoảng trắng là có đi.

 

B5. Nhấn Lưu để cập nhật.

 

PHẦN MỀM HUẤN GIÁO

Hỗ trợ cho việc quản lý đơn giản và tiện dụng hơn

  • Giúp cho các Giảng Viên giảm bớt thời gian và công sức
  • Hỗ trợ cho người quản lý cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
  • Giúp phụ huynh theo dõi chuyên cần con em mình hằng ngày.
  • Mọi thắc mắc xin liên hệ Nguyễn Đức Hiệu 0984192102
  • Email: phanmemgiaoly@gmail.com