B1. Bạn truy cập vào trang web thieunhi.quanlygiaoly.net (sẽ tạo theo từng tên giáo xứ bạn dùng, ví dụ giáo xứ bạn tên là Lộc Hòa thì sẽ là trang web lochoa.quanlygiaoly.net)

B2. ĐĂNG NHẬP.

+ QUẢN TRỊ

MENU SẼ NHƯ SAU:

B3: Chọn nội dung điểm danh.

B4. Check để chọn thêm ngày sau đó chọn phép hoặc không phép mặc định để trống là có đi.

 

+ GIÁO LÝ VIÊN

 

Khi Giảng Viên đăng nhập phần mềm chỉ load những lớp nào Giảng Viên này được phân công phụ trách.

 

Điểm danh tương tự như trên.

 

 

PHẦN MỀM HUẤN GIÁO

Hỗ trợ cho việc quản lý đơn giản và tiện dụng hơn

  • Giúp cho các Giảng Viên giảm bớt thời gian và công sức
  • Hỗ trợ cho người quản lý cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
  • Giúp phụ huynh theo dõi chuyên cần con em mình hằng ngày.
  • Mọi thắc mắc xin liên hệ Nguyễn Đức Hiệu 0984192102
  • Email: phanmemgiaoly@gmail.com