B1. Bạn chọn vào menu Đổi Ngày Điểm Danh

B2. Đổi ngày lại.

B3. Nhấn Lưu & Thoát.

Ví dụ đổi từ tháng 4 về tháng 3.

Khi mở lại phần điểm danh sẽ hiển thị như sau:

 

 

PHẦN MỀM HUẤN GIÁO

Hỗ trợ cho việc quản lý đơn giản và tiện dụng hơn

  • Giúp cho các Giảng Viên giảm bớt thời gian và công sức
  • Hỗ trợ cho người quản lý cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
  • Giúp phụ huynh theo dõi chuyên cần con em mình hằng ngày.
  • Mọi thắc mắc xin liên hệ Nguyễn Đức Hiệu 0984192102
  • Email: phanmemgiaoly@gmail.com