B1. Bạn truy cập vào trang web thieunhi.quanlygiaoly.net (sẽ tạo theo từng tên Giáo Xứ bạn dùng, ví dụ GX bạn tên là Lộc Hòa thì sẽ là trang web lochoa.quanlygiaoly.net)

B2. ĐĂNG NHẬP.

+ QUẢN TRỊ

MENU SẼ NHƯ SAU:

B3. Chọn Bảng Điểm

Bạn nhập điểm trực tiếp tại cột cần nhập (phần mềm sẽ tự lưu).

PHẦN MỀM HUẤN GIÁO

Hỗ trợ cho việc quản lý đơn giản và tiện dụng hơn

  • Giúp cho các Giảng Viên giảm bớt thời gian và công sức
  • Hỗ trợ cho người quản lý cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
  • Giúp phụ huynh theo dõi chuyên cần con em mình hằng ngày.
  • Mọi thắc mắc xin liên hệ Nguyễn Đức Hiệu 0984192102
  • Email: phanmemgiaoly@gmail.com