B1. Bạn vào phần học viên chọn tab Nhập/Xuất Excel.

B2. Xuất file mẫu.

B3. Nhập thông tin trên file mẫu.

Lưu ý: Cột MÃ HV bạn để trống khi thêm phần mềm sẽ tự phát sinh.

B4. Bạn nhấn vào nút Nhập Từ Excel và chọn file mới nhập, sau đó nhấn Lưu.

Nếu như dữ liệu không chuẩn phần mềm sẽ báo đỏ tại ô đó.

Ví dụ như hình dưới tên Thánh là Gioan b..., chưa có trong danh sách.

Bạn sửa lỗi như sau:

+ Vào tab Hồ Sơ Cá nhân nhấn vào nút Thêm.

+ Click vào dấu + tại ô tên Thánh.

+ Tìm tên Thánh đúng trong danh sách.

+ Sửa lại tên Thánh đúng tại ô báo đỏ. ( Nếu như chưa có bạn có thể thêm bằng cách nhập mới tại dòng chữ (click vào đây để thêm dòng mới).

+ Nhấn vào nút Lưu.

Nếu dữ liệu chuẩn phần mềm sẽ báo như sau:

Lưu ý: Tất cả các cột giá trị như khu xóm, tỉnh sinh,nơi sinh nếu chưa có bạn sửa tương tự như phần tên Thánh.

 

 

PHẦN MỀM HUẤN GIÁO

Hỗ trợ cho việc quản lý đơn giản và tiện dụng hơn

  • Giúp cho các Giảng Viên giảm bớt thời gian và công sức
  • Hỗ trợ cho người quản lý cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
  • Giúp phụ huynh theo dõi chuyên cần con em mình hằng ngày.
  • Mọi thắc mắc xin liên hệ Nguyễn Đức Hiệu 0984192102
  • Email: phanmemgiaoly@gmail.com