Sau khi đăng nhập phần mềm bạn hãy tạo lớp học trước tiên.

B1.

B2. Bạn hãy tạo Niên Khóa trước bằng cách nhấn vào dấu +

B3. Bạn nhập tên niên khóa, sắp thứ thứ tự.

Sau đó nhấn Lưu.

.

B4. Chọn Niên Khóa

CÁCH 1: THÊM THỦ CÔNG.

B1. Bạn chọn Niên Khóa và Khóa Học sau đó nhấn vào nút Thêm, nhập thông tin cần thiết sau đó nhấn vào nút Lưu.

CÁCH 2: THÊM LỚP BẰNG CÁCH NHẬP TỪ EXCEL.

B1. Bạn chọn qua Tab Nhập/Xuất Excel.

 

B2.

B3. Nhấn vào nút Xuất File, bạn sẽ được file như bên dưới, bạn nhập thêm lớp vào dòng dưới.

Lưu ý: Mã Lớp bạn tự thêm theo đúng định dạng.

B4. Nhập vào từ Excel :

Sau khi bạn đã nhập đầy đủ hãy nhấn vào nút Nhập Từ Excel để nạp vào lưới, sau đó nhấn Lưu để cập nhật.

 

PHẦN MỀM HUẤN GIÁO

Hỗ trợ cho việc quản lý đơn giản và tiện dụng hơn

  • Giúp cho các Giảng Viên giảm bớt thời gian và công sức
  • Hỗ trợ cho người quản lý cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
  • Giúp phụ huynh theo dõi chuyên cần con em mình hằng ngày.
  • Mọi thắc mắc xin liên hệ Nguyễn Đức Hiệu 0984192102
  • Email: phanmemgiaoly@gmail.com