B1. Bạn chọn vào nút Học Viên, sau đó chọn niên khóa, khóa học và lớp học.

THÊM

B1. Nhấn vào nút Thêm.

B2. Nhập đầy đủ thông tin.

B3. Nhấn Lưu.

Muốn hủy bỏ thì khi nhấn Hủy bỏ( Khi thêm nút Sửa sẽ thành nút Hủy bỏ).

SỬA

B1. Chọn học viên cần sửa danh sách bên trái, các thông tin sẽ hiển thị tương ứng với các cột bên phải.

B2. Sửa lại thông tin.

B3. Nhấn Lưu.

XÓA

B1.Chọn học viên cần xóa.

B2. Phần mềm sẽ hỏi có chắc muốn xóa hay không, chọn Yes sẽ xóa chọn No sẽ hủy bỏ.

THÊM HÌNH ẢNH.

B1.Chọn học viên.

B2. Nhấn nút Load để chọn hình.

Để xóa thì nhấn vào nút Delete.

PHẦN MỀM HUẤN GIÁO

Hỗ trợ cho việc quản lý đơn giản và tiện dụng hơn

  • Giúp cho các Giảng Viên giảm bớt thời gian và công sức
  • Hỗ trợ cho người quản lý cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
  • Giúp phụ huynh theo dõi chuyên cần con em mình hằng ngày.
  • Mọi thắc mắc xin liên hệ Nguyễn Đức Hiệu 0984192102
  • Email: phanmemgiaoly@gmail.com